Bàn Thờ Công Giáo BT11

Bàn Thờ Công Giáo BT11

Kích Thước: rộng 170cm – cao 165cm

Chất liệu: gỗ pơmu