Tòa Công Giáo BT26

Chi tiết sản phẩm tòa Công Giáo BT26:

  • Kích thước:160cmx180cm (rộng* cao)
  • Chật liệu gỗ: Gỗ dổi – Sơn son Thiếp Vàng