Tòa công giáo và bàn thờ gia tiên BT55

Bàn Thờ Thiên Chúa BT55

*Kích Thước: rộng 160cm – cao 185cm

Chất liệu: gỗ pơmu cao cấp