Tòa Thờ Công Giáo BT50

Tòa Thờ Công Giáo BT50

Chất liệu: gỗ pơmu

Kích thước: liên hệ