BÀN THỜ CÔNG GIÁO BT02

Bàn Thờ Công Giáo BT02

-Kích thước:170cmx165cm (rộng* cao)

-Chật liệu gỗ: gỗ pơmu