Tượng Đức Mẹ bế Chúa bằng gỗ sơn màu

Tượng đức Mẹ bế chúa

Chất liệu: gỗ mít sơn màu

Kích thước: 50cm đến 120cm