Tượng Thánh Lawrenso bằng gỗ mít sơn màu

Tượng thánh Lawrenso

Chất liệu: gỗ mít

Kích thước: cao 100cm