Tượng chuộc tội gỗ đẹp TC59

Tượng Chúa chuộc mã số TC59

Chất liệu: gỗ pơ tự nhiên

Kích thước và giá bán: vui lòng liên hệ.

Mô tả

Mẫu tượng Chúa chuộc tội bằng gỗ đẹp mã số TC59

Chất liệu: được sản xuất bằng gỗ pơ tự nhiên

Kích thước và giá bán: vui lòng liên hệ.

tượng chuộc tội gỗ đẹp

tượng chuộc tội bằng gỗ pơ mu được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ