Tượng chuộc tội gỗ đẹp TC59

Tượng Chúa chuộc mã số TC59

Chất liệu: gỗ pơ tự nhiên

Kích thước và giá bán: vui lòng liên hệ.