Bộ tượng Công giáo gỗ để bàn thờ TC60

Bộ tượng công giáo để bàn thờ mã số TC60

Chất liệu gỗ pơ mu

bao gồm: chúa chịu nạn, mẹ ban ơn, thánh phêrô