BÀN THỜ CÔNG GIÁO BT10

Chi tiết sản phẩm

-Kích thước:

-Chật liệu gỗ: gỗ pơ mu