Nhà khách ở Vũng Tàu

11,500,000

Mã sản phẩm NK02

Chất liệu gỗ dổi sơn thếp vàng