Tòa công giáo ở Hải Phòng

Tòa công giáo mã số NK10

Chi tiết sản phẩm bàn thờ công giáo tại hải phòng:

kích thước: 120cm*155cm

Chất liệu: gỗ dổi sơn son thiếp vàng