Nhà khách ở Đồng Nai

Bàn thờ Thiên Chúa mã số NK05

Chất liệu gỗ pơ mu