Nhà khách ở Đồng Nai NK05

Bàn thờ Thiên Chúa mã số NK05

Chất liệu gỗ pơ mu