Bàn thờ công giáo ở Qui Nhơn

Mẫu bàn thờ Công giáo tại Qui Nhơn

Chất liệu: gỗ

Danh mục: Mẫu nhà khách