Phòng khách ở Hà Nội

Chi tiết sản phẩm bàn thờ công giáo tại hà nôi:

kích thước:120cm * 155cm

Chất liệu: gỗ pơmu