Phòng khách ở Huế NK11

5,500,000

Tòa Thiên Chúa mã số NK11

Chất liệu gỗ dổi – sơn thếp vàng

 

Danh mục: Mẫu nhà khách