Nhà khách ở Cao Bằng NK101

Mã sản phẩm NK101

Chất liệu: gỗ pơ mu

Kích thước: 135x165cm