Nhà khách ở Cao Bằng NK201

Mã sản phẩm NK101

Chất liệu: gỗ pơ mu

Kích thước: 135x165cm