Phòng khách ở Hà Nam NK06

Bàn thờ Thiên Chúa mã số NK06

Chất liệu gỗ mít sơn thếp vàng