Tòa gia đình vọng vó gỗ gõ đỏ HA06

Bàn thờ công giáo hiện đại mã số HA06

Bàn thờ rộng 140cm, chiều cao 170cm. Chất liệu gỗ đỏ

Tượng 2 bên cao 50cm, tượng giữa cao 60cm. Chất liệu composite