Tòa công giáo vọng vó HA07

Bàn thờ rộng 170cm, chiều cao 170cm. Chất liệu gỗ pơ mu

Tượng 2 bên cao 50cm, tượng giữa cao 60cm. Chất liệu composite