Bàn thờ Chúa bằng gỗ treo tường BT04

bàn thờ gỗ pơ mu treo tường BT81,

Chất liệu: gỗ pơ mu tự nhiên,