Bàn thờ gia tiên BTG03

bàn thờ gia tiên công giáo sơn thếp vàng

Kích thước: rộng 90, 100, 110cm

Chất liệu: gỗ dổi sơn thếp vàng