Bàn thờ gia tiên BTG02

Sản phẩm bàn thờ gia tiên công giáo BTG02

Kích thước: theo yêu cầu

Chất liệu: gỗ pơmu, gỗ dổi