Bàn thờ gia tiên BTG11

Sản phẩm bàn thờ gia tiên công giáo

Kích thước: theo yêu cầu

Chất liệu: gỗ gỗ dổi