bàn thờ gia tiên 07

Sản phẩm bàn thờ gia tiên công giáo BTG07

Kích thước: theo yêu cầu

Chất liệu: gỗ pơmu, gỗ dổi