Bàn thờ gia tiên của người công giáo BTG01

Sản phẩm bàn thờ gia tiên công giáo

Kích thước: 90-100-110

Chất liệu: gỗ pơmu