Bàn thờ gia tiên BTG 12

Sản phẩm bàn thờ gia tiên công giáo BTG12

Kích thước: 90-100-110

Chất liệu: gỗ pơmu