Bàn thờ gia tiên BTG05

Sản phẩm bàn thờ gia tiên công giáo BTG05

Kích thước: theo yêu cầu

Chất liệu: gỗ pơmu, gỗ dổi