Bàn Thờ Thiên Chúa BT57

Bàn Thờ Thiên Chúa BT57

*Kích Thước: rộng 110cm – cao 145cm

*Chất liệu: gỗ dổi