Tòa công giáo vọng vó gỗ dổi BT94

Mã sản phẩm BT94

Tòa thờ thiên Chúa mẫu mới 2019

Kích thước: rộng 125cm, cao 155cm

Chất liệu: gỗ dổi