Bàn Thờ Chúa BT48

Bàn thờ Chúa BT48

Giá 3.500.000đ

*Kích Thước: bàn thờ rộng 90 – sâu lòng 30cm. Tượng cao 50cm, thánh giá cao 80cm.

*Chất liệu: gỗ pơmu