bàn thờ chúa bằng gỗ đẹp

bàn thờ chúa bằng gỗ đẹp mã số HA04

Chất liệu: gỗ pơ mu

– Kích thước: rộng 70cm*30cm. Tượng hai bên cao 40, tượng giữa 60cm