Bàn thờ Chúa họa tiết nho BT75

Bàn thờ Chúa họa tiết nho BT75

Kích thước: rộng 110, cao 110cm

Chất liệu: gỗ pơmu