Bàn thờ Chúa đẹp HA01

Bàn thờ Chúa rộng 110cm, chất liệu gỗ pơmu

Tượng 2 bên cao 50, thánh giá cao 60, chất liệu composite