Tượng Chúa thương xót TG01

2,300,000

Tượng Chúa bằng gỗ

– kích thước cao: 50cm
-Chất liệu: gỗ pơmu