Tượng thánh giá Chúa TC39

Tượng thánh giá Chúa mã số TC39

Chất liệu: gỗ pơ mu

Kích thước 40, 50cm