Mẫu bàn thờ Công giáo hiện đại HA15

Bàn thờ Công giáo hiện đại mã số HA15

Bàn thờ gỗ trai tự nhiên. Bộ tượng gỗ pơ mu cao cấp.