Tòa Công Giáo mẫu đơn giản BT45

Tòa Công Giáo BT45

Kích Thước: rộng 110cm

Chất liệu: gỗ pơmu cao cấp