Kệ Bàn Thờ Chúa BT63

Chi tiết mẫu kệ bàn thờ Chúa BT63

*Kích Thước: tuợng Đức Mẹ và thánh Giuse cao 40cm

*Chất liệu: gỗ pơmu cao cấp