Bàn Thờ Thiên Chúa BT54

Bàn thờ Thiên Chúa BT54

*Kích Thước: rộng 90cm

*Chất liệu: gỗ pơmu tự nhiên