Bàn thờ Chúa gỗ nghệ thuật HA14

Bàn thờ Chúa gỗ nghệ thuật mã số HA14

Bàn thờ gỗ trai tự nhiện, bộ tượng bằng composite.