Bàn thờ Công Giáo bằng gỗ BT91

Bàn thờ công giáo bằng gỗ mã số BT91

Kích thước: bàn thờ rộng 60cm. Tượng 2 bên cao 30cm. Thánh giá cao 50cm

Chất liệu: bàn thờ gỗ pơmu, tượng chuộc tội chất liệu đồng nguyên chất 100%. Tượng Giuse Đức Mẹ chất liệu giả đồng.