Tòa gỗ Thiên Chúa BT28

Bàn thờ Thiên Chúa BT28

Chất liệu: sx bằng gỗ Dổi tự nhiên

Kích thước: rộng 80cm, cao 30cm