Bàn thờ công giáo NK16

Bàn thờ công giáo mã số NK16

Chất liệu: gỗ dổi sơn thếp vàng