Kệ bàn thờ Công giáo H13

Kệ bàn thờ Công giáo HA13.

Chất liệu: toàn bộ bằng gỗ pơ mu.

Kích thước: tượng 2 bên 40cm, thánh giá 60cm.Bàn thờ ngang 90cm