Bàn thờ Chúa tại Bắc Ninh NK21

Bàn thờ công giáo mã số NK21

bàn thờ chất liệu gỗ pơ mu, rộng 90cm, cao 30cm

Tượng chất liệu gỗ pơ mu, tượng 2 bên cao 50cm, thánh giá cao 80cm.