Nhà khách ở Nam Định NK15

14,000,000

Bàn thờ Chúa mã số NK15

kích thước:160cm*180cm

chất liệu: gỗ pơmu tự nhiên