Tượng Đức Mẹ La Vang Composite

Tượng Đức Mẹ Lavang

Chất liệu: Nhựa composite

Kích thước: mọi kích thước