Tượng Thánh gia bằng nhựa composite TC18

Tượng thánh gia TC18

Chất liệu:nhưa composite

giá bàn và kích thước xin liên hệ