Bức phù điêu công giáo TC16

Bức phù điêu công giáo

chất liệu: composite